1 mar 2016

Educación Trilingüe - Hezkuntza HirueledunaEVALUACIÓN DEL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN DELMARCO DE EDUCACIÓN TRILINGÜE.


LABURPENA
Hezkuntza Marko Hirueledunaren (HMH) esperimentazio-prozesua 2010-2011 ikasturtean hasi zen, 40 ikastetxeren partaidetzarekin. 2011-12 ikasturtean eman zitzaion jarraipena deialdi berriarekin (HMH II), oraingoan ikastetxe publiko eta itunpekoak partaide zirela. Ekimenak helburu argia zuen: ereduen sistema gainditu eta horren ordez, gutxieneko komun batzuk oinarritzat hartuta, ikastetxeei beren hizkuntza-proiektuak prestatzeko autonomia handia emango dien markoa finkatzea.
Ikastetxe bakoitza, bere errealitate soziolinguistikotik abiatuta, helmuga berera gerturatu da pixkanaka: euskararen, gaztelaniaren eta, gutxienez, atzerriko hizkuntza baten ezagutza eta erabilera sozial eta akademikoa.
ISEI-IVEIk talde esperimental guztien eta alderaketa egiteko aukeratutako kontrol-talde batzuen ebaluazio-prozesua garatu du 2010-2011 ikasturtetik. Azken txosten hau ikerlan zabalaren emaitza da, honako alderdi hauek egiaztatzeko helburua izan duena: 1H eta 2H hizkuntzetan, euskaran eta gaztelanian, antzeko errendimendua gertatzen ote den HMH talde esperimentaletan eta kontrol-taldeetan; 3Hko errendimendua, kasu honetan ingelesekoa, nabarmen handiagoa ote den HMH talde esperimentaletan kontrol-taldeetan baino; eta Hizkuntzakoa ez den konpetentzien errendimendua antzekoa ote den HMH talde esperimentaletan eta kontrol-taldeetan, kasu honetan Matematikarako konpetentzia eta Zientzia-kulturarako konpetentzia.
Gainera, ikerketa honen bidez bidez, esperimentazio horretako ikasleen errendimenduan testuinguruko, ikastetxeko edo banakako zer faktorek eragiten duten identifikatu nahi izan da. Azkenik, eta espertu-lan taldearen lanen ondorioz, zera lortzen da: Lehen Hezkuntzako 6. mailan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. mailan hizkuntza bakoitzean ikasleek lortzen duten EHEMB (Europako Kontseiluaren Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratua) maila zein den zehaztea

MET


Esta labor investigadora ha sido completada en el 2016 con la publicación del informe final del Marco de Enseñanza Trilingüe, donde se establecen las conclusiones definitivas a las que se ha llegado después de cuatro años de evaluación a los centros que han participado en esta experimentación.

El proceso de experimentación del Marco de Educación Trilingüe (MET) se inició el curso 2010-11 con la participación de 40 centros, y tuvo su continuidad el curso 2011-12 con una nueva convocatoria (MET II), en la que se aceptaron  centros públicos y concertados. Esta iniciativa tenía un propósito claro: superar el sistema de modelos por un marco que, en base a unos mínimos comunes, diera amplia autonomía a los centros educativos para la elaboración de sus propios proyectos lingüísticos. Cada centro, partiendo de su propia realidad sociolingüística, se ha acercado progresivamente a una misma meta: el conocimiento y uso social y académico del euskera, castellano y, al menos, una lengua extranjera.

No hay comentarios: