29 dic. 2014

Ebaluazio diagnostikoa 2013. Ikasten ikasteko konpetentzia Lehen Hezkuntzako 4. maila eta DBHko 2. maila - EUSKADI

Ebaluazio diagnostikoa 2013. Ikasten ikasteko konpetentzia

Lehen Hezkuntzako 4. maila eta DBHko 2. maila

Ikasten ikasteko konpetentziaren dimentsioak hauek dira:


  • Ikaskuntzarako gaitasunen eta ezagutzen kontzientzia.
  • Ikasteko prozesuen kudeaketa kontzientea, banaka zein taldeka eginda. 
Lehen Hezkuntzako 4. mailako ondorioen laburpena    


Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleen % 80k konpetentziaren hasierako maila gainditu dute, baina % 12k soilik lortu du maila aurreratua.

Itunpeko sareko geruzek sare publikokoek baino emaitza hobeak lortu dituzte.


Neskek mutilek baino emaitza hobeak lortu dituzte.

Adin-egokitasun egoeran eskolatutako
–adinarekin bat datorren irakasmailan– ikasleen emaitzek adin-egokitasun egoeran ez daudenena gainditzen dute.

Proba familia-hizkuntzan egiten duten ikasleak dira emaitza hobeak dituztenak, batez bestekoak baino emaitza altuagoak.


Ikasten ikasteko konpetentzian errendimendurik onena duten ikasleek bat egiten dute 2013ko Ebaluazio diagnostikoan ebaluatutako gainerako konpetentzietan emaitzarik onenak lortzen dituzten ikasleekin.

Ikasten ikasteko konpetentzian errendimendurik onena izan duten ikasleek aurreko ikasturtean curriculum arloetan kalifikazio onenak lortu zituzten ikasleekin bat egin dute.Zenbat eta maila sozioekonomiko eta kultural handiagoa, Ikasten ikasteko konpetentzian orduan eta emaitza hobea lortuko da.


ISEKek konpetentzia honen emaitzetan izan duen eragina agerikoa den arren, zenbait ikastetxek edo ikastaldek esperotakoak baino emaitza hobeak lortu dituzte.


Egunero etxeko lanak egiten ordubete baino gutxiago eta bi ordu artean pasatzen dutela dioten Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleek emaitza hobeak lortzen dituzte bi ordu baino gehiago egoten direla diotenek edo etxeko lanik ez dutela edo dituztela egiten diotenek baino.


Maila honetako ikasleen %40k baino gehiagok adierazi dute inork ez dietela laguntzen etxeko lanak egiten. Ikasleen % 43-% 56k adierazi dute aitak edo amak (hurrenez hurren) laguntzen dietela. Galderak ez ziren baztertzaileak.


Euskara eta Ingurunearen
ezaguera arloak “errazak” edo “oso errazak” iruditzen
zaizkien ikasleek lortzen dituzte emaitzarik onenak Ikasten ikasteko konpetentzian.DBHko 2. mailako ondorioen laburpena


DBHko 2. mailako ikasleen % 81ek Ikasten ikasteko konpetentziako hasierako maila gainditu dute. Horien artetik ia % 34 maila aurreratuan dago.

Geruzen arabera, emaitzarik onenak itunpeko A eta D geruzek lortu dituzte.


Neskek mutilek baino emaitza hobeak lortu dituzte.


Adin-egokitasun egoeran dauden ikasleek –adinarekin bat datorren ikasturtean edo
irakasmailan daudenak– adin-egokitasun egoeran ez daudenek baino emaitza hobeak lortzen dituzte.

Proba familia-hizkuntzan egiten duten ikasleak dira emaitza hobeak dituztenak, batez bestekoak baino emaitza altuagoak.


Zenbat eta ISEK altuagoa, orduan eta Ikasten ikasteko konpetentziako emaitza hobeak izango dira. Hala eta guztiz ere, zenbait ikasle taldek esperotakoa baino emaitza hobeak lortu dituzte.
Ikasten ikasteko konpetentzian errendimendu onena lortu duten ikasleek, era berean, ebaluatutako gainerako konpetentzietan eta curriculum arloetan ere emaitza hobeak lortu dituzte aurreko ikasturteko notez galdetzen zaienean.
Konpetentzia honetan nota onenak lortu dituzten ikasleak etxeko lanetan egunean 1 ordu eta 2 ordu artean igarotzen dituztela diotenak dira.

%57 ingururen esanetan, inork ez die laguntzen etxeko lanetan, eta horiek dira konpetentzia honetan emaitzarik onenak lortu dituztenak. Jarraian, amaren edo aitaren laguntza (% 25 eta % 19 artean hurrenez hurren; hala ere, biak izan daitezke) jasotzen dutenek lortu dituzte emaitzarik onenak. Oro har, laguntza hori astean bi ordu baino gutxiagokoa izan ohi da.


Euskara, Gaztelania, Natur Zientziak eta Gizarte Zientziak arloak “errazak” edo "oso errazak” iruditzen zaizkien ikasleek Ikasten ikasteko konpetentzian emaitza hobeak lortzen dituzte.
page47image22424
page47image22704
page47image22984
page47image23264page47image23544
page47image23824
    

No hay comentarios: