2 may. 2008

Zorionak, Miquel Siguan! - Itziar Idiazazal


(..)Gai nagusi guzti horietan ikertzaile izan da, baina azpimarragarria da zeinen dibulgatzaile ona den Siguan. Gaiak eta ikerlariak beste inork baino lehenago ikusi ditu Siguanek, eta gure artean oso gutxik ezagutzen zituen izenak, eta haien lanak, eta askotan pertsonak berberak ere bai, bere Bartzelonako Unibertsitate maitearen eskutik gureganatu ditu. Wallon, Zazzo, Piaget, Vigotsky, Bajtin, Ajuriagerra, eta beste hainbeste jakintsuren ekarpenak Siguanen argitarapenetan ikusiko ditugu, oso ezagunak bihurtu baino askoz lehenago. Begi bereziki azkarra izan du Siguanek hizkuntzaren inguruko arloetan aurrerapena non zegoen ikusteko eta modu ulergarri eta eragilean aurkezteko.(..)

"Europa and the languages"

No hay comentarios: