25 nov. 2014

Konpetentziak ordenagailuarekin - PISA 2012 - Euskadin

PROBLEMEN EBAZPENA ETA MATEMATIKARAKO ETA

 IRAKURTZEKO KONPETENTZIETAKO EMAITZAK 

ORDENAGAILU BIDEZKO PROBAN. PISA 2012  - Euskadi


ONDORIOAK

PROBLEMEN EBAZPENEKO EMAITZAK

Euskadiko ikasleek PISA 2012 ebaluazioko Problemen ebazpenean, formatu digitalean egindako
proban, 496 puntu lortu zituzten, eta emaitza hori ELGAko batez bestekoan (500 puntu) dago.
PISA 2003 ebaluazioan, paper-formatuan egindako proban, 498 puntu lortu zituzten.

Problemen ebazpena neurtu duten bi ebaluazioetan, PISA 20003 eta PISA 2012, ELGAko batez
besteko puntuazioaren eta Euskadiko puntuazioaren arteko aldea ez da adierazgarria.

IKASLEEN EHUNEKOA ERRENDIMENDU-MAILA BAKOITZEAN

Ikasleen banaketari dagokionez, errendimendu-maila baxuetako ehunekoa (<1 1="" antzerakoa="" da="" div="" eta="">
Euskadin eta ELGAn, errendimendu-maila altuetako ehunekoa (5 eta 6) Euskadin ELGAn baino apur bat baxuagoa da, eta, beraz, erdiko errendimendu-mailetako ehunekoa (2, 3 eta 4) apur bat altuagoa da ELGAko batez bestekoa baino. 

EMAITZAK IKASLEEN SEXUAREN ARABERA 

Euskadiko mutilek 498 puntu lortu dituzte, neskek (494) baino 4 puntu gehiago.

Euskadiko eta ELGAko puntuazioen arteko aldeak ez dira adierazgarriak, ez nesken kasuan ezta
mutilenean ere. Beraz, ELGAko batez bestekoan daude sexuaren arabera ere.

Errendimendu-maila altuetan mutilen % 10,9 dago, nesken ehunekoa (% 8,4) baino apur bat altuagoa.
Errendimendu-maila baxuetan ehunekoak ia berdinak dira. 

EMAITZAK ETA ISEK INDIZE SOZIO-EKONOMIKO ETA KULTURALA

Ikasleen emaitzak handiagoak izaten dira ISEK indizea igo ahala. ISEK indize baxuko eta ISEK indize altuko ikasleen arteko puntuazio-aldea 63 puntukoa da Euskadin.

Euskadiko muturretako ISEK mailetako ikasleen arteko puntuazio-aldeak eta gainontzeko
herrialdeetakoak konparatuz gero, honako hau ikusten da:

 ISEK maila baxuan Euskadiko nesken eta mutilen puntuazioa (464 puntu) taularen erdialdean
dago; puntuaziorik altuena baino 70 puntu baxuagoa, eta puntuaziorik baxuena baino 121 puntu
altuagoa.

 ISEK maila altuan Euskadiko ikasleen puntuazioa (527 puntu) taularen beheko aldean dago;
puntuaziorik altuena baino 61 puntu baxuagoa, eta puntuaziorik baxuena baino 62 puntu
altuagoa.
ISEK indize sozio-ekonokimo eta kulturalaren eragina kentzen denean, geruza guztietako puntuazioak aldatzen direla ikusten da:

 Hiru geruza publikoetan puntuaziok igo egiten dira ISEK indizearen eragina kentzen denean,
baina puntuazio zuzenaren eta ISEK indizearen eragina kendu ondorengo puntuazioaren arteko
aldeak ez dira adierazgarriak.

 Itunpeko hiru geruzetako puntuazioak ISEK indizea kontuan izanik baino altuagoak dira, baina
puntuazio zuzenaren eta ISEK indizea kontuan izanik puntuazioaren arteko aldeak ez dira
adierazgarriak

PISA: examples of computer-based items

No hay comentarios: